Veiligheid en omgeving

Veiligheid

Objecten langs de weg worden natuurlijk gezien. In de meeste gevallen is dat ook juist de bedoeling. Om de veiligheid rondom dat soort objecten te waarborgen, heeft de Rijksoverheid hiervoor richtlijnen opgesteld (de richtlijn “beoordeling van objecten langs (auto)snelwegen) . Onze LED schermen voldoen aan deze richtlijnen.

Omgeving

De Achterhoek is en blijft een schitterende omgeving met veel natuur. Wij willen daar natuurlijk geen afbreuk aan doen. We hebben er daarom voor gekozen om onze schermen nabij industrie-/bedrijventerreinen te plaatsen, te weten het Eschpark in Lichtenvoorde en Den Sliem in Groenlo. In de nabijheid van deze toch al flink bebouwde omgeving hebben onze schermen ons inziens weinig tot geen impact op de natuurlijke omgeving in de Achterhoek.

Ook met de invloed van licht op de omgeving houden wij rekening. We hebben extra geinvesteerd in modellen LED schermen die de lichtsterkte automatisch aanpassen aan de hoeveelheid licht in de omgeving. Hoe donkerder het buiten wordt, hoe minder licht wij gebruiken voor weergave op onze schermen. Niet alleen voor de natuurlijke omgeving goed, maar ook voor het milieu in het algemeen (minder energieverbruik).